Mình khuyên thật bạn không nên học theo sách của Auer, trừ khi bạn có thể dành ít nhất 1,5 tiếng đến 2 tiếng mỗi ngày để tập. Vì sách của Auer chỉ hợp với những người thật tỉ mỉ, kiên nhẫn và đặc...