Một ý kiến bổ sung nữa là: Arrange thường dùng cho việc ghi lại số ngón tay trên nhạc cụ (thí dụ piano, guitar, v.v...), do những bậc thầy dạy đàn thực hiện.