học cái nào cũng khó cả bác ơi. Cái ao ước mà người chơi đạt đến là..chinh phục âm thanh thôi.
mỗi ngày theo mình cần 2h tập nghiêm túc là ok rồi. tuy nhiên nhiều hơn thì sẽ tốt hơn