Mình có chút bổ sung là tâm lý rất quan trọng khi tập nhạc. Tinh thần có thoải mái, không vướng bận chuyện gì thì mới chuyên tâm vào tập luyện được.Để làm được điều này cần có thói quen sinh hoạt,...