rõ chán! cái bài báo Thanhnien viết về chị Toocky lại bảo: Liszt là nhạc sĩ chịu ảnh hưởng rất lớn từ Paganini!?!?!? Câu này nghĩa là sao ấy nhỉ, sao mà nghi ngờ quá. Liszt và Paganini đều là những...