mình biết 1 anh dạy guitar gỏi lắm. anh ấy học ở học viện âm nhạc ra. so dt là: 0164 8450 932. con cô bạn mình học anh ấy hơn 1 năm mà chơi giỏi phết rồi.