Mình có 1 đề nghị là bạn trung224 lần sau có giới thiệu kiểu dư lày, thì cho thêm vài cái link download flac hay ape để bà con còn có điều kiện thưởng ngoạn. Chứ nói chay thế này, rồi lại phải mất...