Các bạn có thể tự tìm về mà download. Link trên forum mình cũng rất nhiều. Không thể bắt Trung up hết mấy chục gb lên như thế được.