Tình hình là em đang thích mê cái tiếng đàn violin ,em cũng nghe nhiều bài violin hay lắm.Thế là đâm ra em muốn học.Mà chắc cũng học giải trí,buồn buồn lấy đàn ra kéo chứ trình độ nhạc lí cấp 2 của...