Câu chuyện này nghe có vẻ hoang đường quá. Dirty conspiracy or a laughing stock?