Ngoài nghĩa "chuyển soạn" thì Transcribe còn có nghĩa là "ghi âm".
Có lẽ đó là một tác phẩm của Albeniz (vốn viết cho piano) được nghệ sĩ guitar Laurindo Almeida chuyển soạn và ghi âm chăng?