oh ! !cám ơn frederichchopin nhìu nha, hóa ra bài này liszt viết lại chứ ko fải bản gốc của schubert àh !! ... mình có đĩa CD pianosolo bài này mà mất tiêu gòy !! bạn có up lên cho mình nghe !! cám...