Mong các bạn thông cảm, và vui vẻ sống dưới chế độ "phát xít" thiên đường vậy,

"Phát xít" thiên đường là gì vậy bác? @__@


Việc tìm sheet những thể loại đấy, các bạn có thể yêu cầu trực tiếp...