Huhuhuh... giúp em dzới sao em tới chỗ SàiGòn square hỏi wá chừng mà sao họ nói hok coá
Anh chị nào bít xin chỉ tận tình là ở tiệm nào đi
Huhuhuhuhu.....