Dù là ai: nhạc công hay đơn giản chỉ là người học chơi nhạc, muốn học tốt, chơi hay thì trước hết bạn phải sở hữu được một nhạc cụ hoàn hảo. Tìm kiếm công cụ chơi nhạc không khó, nhưng để có được...