nếu có thể thỳ tỳm hộ t sheet của bài " More than words" nhé. Piano sheet ý. ^^. Thx...:x