Xin lỗi mọi người nếu như bản nhạc em xin không phải bản nhạc cổ điển. Vì em mới tập đàn gần đây thôi và kiến thức về nhạc cổ điển còn hạn chế. Em muốn xin bản My hearth Will go on của violin. Không...