Nghệ thuật kiểu này thì thật nhức đầu quá. Nếu mình là nghệ sĩ nhạc cổ điển thì thực lòng cũng chẳng muốn đi thi mấy cái giải thế này đâu. Được giải hay ko được giải đều bị rèm pha. Đúng là....