hôm bửa được nghe chú Tạ Minh Tâm và sinh viên nhạc viện hát bài này :d

http://www.youtube.com/watch?v=XaO1GrltxwM