Rất tiếc là chưa thể nghe hết tất cả, nhưng Tôi thích nghe JS.Bach. A.Dvorak cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời.