ui em là mem mới nên ko bik gì ... em mún hỏi liệu khi yêu cầu tìm kím sheet nhạc mình có đuôc yêu cầu những bài nhạc film ko anh wal .....như nạc film bof ....
mà sheet nhạc ko bik sheet nhạc của...