ai có mấy bản sheet song tấu piano thì cho tớ xin, buồn 1 chút nhưng đừng khó quá nhé :D. Nếu có link nghe thử thì càng tốt, cảm ơn rất rất rất rất rất mũ n lần nhiều. ^^