Bạn có thể vô tiệm đĩa Uyên trên đường Nguyễn Thị Minh Khai để hỏi,chỗ đó là nổi tiến bán nhìu thể loại đĩa trg SG đó bạn