Thực tế, norturne này được chơi ở phần mở đầu của phim và phần gần kết thúc, trước khi đưa khán giả đến phần Cast & Crew (cái danh sách tất cả các thành viên làm nên bộ phim ấy). Cái không khí chính...