Cho mình hỏi tiến trình của một ngươi học violon bình thường như thế nào. Ý mình là trình độ năm thứ 1,2,3... ấy. Nếu như tập chăm chỉ mỗi ngày 1h đi. Mình học cũng được gần 2 năm rùi nhưng mà học...