Các thành viên khi giới thiệu bài mình đang nghe có thể post link youtube hay đường dẫn (nếu có) để chia sẻ cho các bạn khác nghe cùng cũng được.