Mình nghĩ đàn gì mà để thành master cũng khó cả, nghệ thuật mà
Quan điểm của cá nhân thì mình nghĩ 3 nhạc cụ khó nhất là trống, violin, piano. trống thì phải phân tâm, mỗi tay mỗi chân gõ 1 nhịp....