@anh phan: Sặc: Người đó là cô Lan Hương, nổi tiếng trong trường đấy anh ạ, thầy của Tôm đấy! =))