Chưa học guitar vẫn có thể học Violin được mà bạn :|, đâu phải ai biết chơi Violin cũng biết và từng học guitar đâu :-?