Các anh ơi có ai có sheet nhạc meditation from thais ko? xin giup' e với :((, à , cả bản dieu tristess( viloin) cùa chopin nữa :D