Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_Postbit has a deprecated constructor in ..../includes/class_postbit.php on line 176

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_BbCodeParser has a deprecated constructor in ..../includes/class_bbcode.php on line 37

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_Collection_Factory has a deprecated constructor in ..../includes/class_groupmessage.php on line 28

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_Legacy_Collection has a deprecated constructor in ..../includes/class_groupmessage.php on line 145

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_Group_Collection_Factory has a deprecated constructor in ..../includes/class_groupmessage.php on line 789

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_Group_Collection has a deprecated constructor in ..../includes/class_groupmessage.php on line 873

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_Bit_Factory has a deprecated constructor in ..../includes/class_groupmessage.php on line 2189

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_Bit has a deprecated constructor in ..../includes/class_groupmessage.php on line 2328

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_Group_Bit has a deprecated constructor in ..../includes/class_groupmessage.php on line 3037

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_SGSearch has a deprecated constructor in ..../includes/class_socialgroup_search.php on line 23

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_SGSearchGenerator has a deprecated constructor in ..../includes/class_socialgroup_search.php on line 336
HỌA SĨ "NGHIỆP DƯ" - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

HỌA SĨ "NGHIỆP DƯ"

nơi tụ tập khoác lác của những thân dân có "hoa tay" và đã cho ra ít nhiều cái tạm gọi là "tác phẩm"

Thảo luận nhóm

  • Số hồi đáp 0
  kiki
  25-07-2012 14:42 Tới bài mới gửi nhất
  • Số hồi đáp 1
  Ù Ù Cạc Cạc
  28-07-2011 10:44 Tới bài mới gửi nhất
  • Số hồi đáp 5
  Hasbe_thu
  11-02-2011 21:40 Tới bài mới gửi nhất
  • Số hồi đáp 4
  ta duy
  01-12-2010 14:29 Tới bài mới gửi nhất
  • Số hồi đáp 1
  ta duy
  01-12-2010 14:24 Tới bài mới gửi nhất
Xem 5 trong số 5 thảo luận