Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Cần bán đàn Violon Cecilio CVN-600 Hand Oil Varnish Flamed 1pc Back Violin Outfit [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Cần bán đàn Violon Cecilio CVN-600 Hand Oil Varnish Flamed 1pc Back Violin OutfitLouisRollena
22-01-2011, 12:29
Mình mới nhập về 2 cây,đã dùng 1 cây, nên cây còn lại cần bán.Đây là thông số của em nó:
http://www.kkmusicstore.com/bmz_cache/1/199c0c3a5eb304024deebdd8c85b0237.image.251x251.jpg (http://www.kkmusicstore.com/bmz_cache/1/199c0c3a5eb304024deebdd8c85b0237.image.251x251.jpg )
http://5giay.vn/bmz_cache/1/199c0c3a5eb304024deebdd8c85b0237.image.251x251.jpg (http://5giay.vn/bmz_cache/1/199c0c3a5eb304024deebdd8c85b0237.image.251x251.jpg )

http://www.kkmusicstore.com/bmz_cache/2/222c951a885fef9bd2bf01a7f18ee2a0.image.125x125.jpg (http://www.kkmusicstore.com/bmz_cache/2/222c951a885fef9bd2bf01a7f18ee2a0.image.125x125.jpg )
http://5giay.vn/bmz_cache/2/222c951a885fef9bd2bf01a7f18ee2a0.image.125x125.jpg (http://5giay.vn/bmz_cache/2/222c951a885fef9bd2bf01a7f18ee2a0.image.125x125.jpg )

http://www.kkmusicstore.com/bmz_cache/c/c3f1f38649b66083a7a27fcc41883735.image.125x125.jpg (http://www.kkmusicstore.com/bmz_cache/c/c3f1f38649b66083a7a27fcc41883735.image.125x125.jpg )
http://5giay.vn/bmz_cache/c/c3f1f38649b66083a7a27fcc41883735.image.125x125.jpg (http://5giay.vn/bmz_cache/c/c3f1f38649b66083a7a27fcc41883735.image.125x125.jpg )

http://www.kkmusicstore.com/bmz_cache/8/8d154d87a12dbb670f23a2d47fd520c6.image.125x125.jpg (http://www.kkmusicstore.com/bmz_cache/8/8d154d87a12dbb670f23a2d47fd520c6.image.125x125.jpg )
http://5giay.vn/bmz_cache/8/8d154d87a12dbb670f23a2d47fd520c6.image.125x125.jpg (http://5giay.vn/bmz_cache/8/8d154d87a12dbb670f23a2d47fd520c6.image.125x125.jpg )


http://www.kkmusicstore.com/bmz_cache/3/365f6d31f02f4f312efcc8656bee35f6.image.125x125.jpg (http://www.kkmusicstore.com/bmz_cache/3/365f6d31f02f4f312efcc8656bee35f6.image.125x125.jpg )
http://5giay.vn/bmz_cache/3/365f6d31f02f4f312efcc8656bee35f6.image.125x125.jpg (http://5giay.vn/bmz_cache/3/365f6d31f02f4f312efcc8656bee35f6.image.125x125.jpg )

http://www.kkmusicstore.com/bmz_cache/9/9d9cc4b335b1454e0ba4cd449fe5e031.image.125x125.jpg (http://www.kkmusicstore.com/bmz_cache/9/9d9cc4b335b1454e0ba4cd449fe5e031.image.125x125.jpg )
http://5giay.vn/bmz_cache/9/9d9cc4b335b1454e0ba4cd449fe5e031.image.125x125.jpg (http://5giay.vn/bmz_cache/9/9d9cc4b335b1454e0ba4cd449fe5e031.image.125x125.jpg )

http://www.kkmusicstore.com/bmz_cache/0/08f9ab0fac660a58ecc64fe7018be9f8.image.125x125.jpg (http://www.kkmusicstore.com/bmz_cache/0/08f9ab0fac660a58ecc64fe7018be9f8.image.125x125.jpg )
http://5giay.vn/bmz_cache/0/08f9ab0fac660a58ecc64fe7018be9f8.image.125x125.jpg (http://5giay.vn/bmz_cache/0/08f9ab0fac660a58ecc64fe7018be9f8.image.125x125.jpg )


http://www.kkmusicstore.com/bmz_cache/d/d2cd8722e7134e1bfb18895c1198763c.image.125x125.jpg (http://www.kkmusicstore.com/bmz_cache/d/d2cd8722e7134e1bfb18895c1198763c.image.125x125.jpg )
http://5giay.vn/bmz_cache/d/d2cd8722e7134e1bfb18895c1198763c.image.125x125.jpg (http://5giay.vn/bmz_cache/d/d2cd8722e7134e1bfb18895c1198763c.image.125x125.jpg )

http://www.kkmusicstore.com/bmz_cache/d/dc4785e876d3a55b82a21e9edcbcde7a.image.125x125.jpg (http://www.kkmusicstore.com/bmz_cache/d/dc4785e876d3a55b82a21e9edcbcde7a.image.125x125.jpg )
http://5giay.vn/bmz_cache/d/dc4785e876d3a55b82a21e9edcbcde7a.image.125x125.jpg (http://5giay.vn/bmz_cache/d/dc4785e876d3a55b82a21e9edcbcde7a.image.125x125.jpg )

http://www.kkmusicstore.com/bmz_cache/b/b5b35e3fae6d34ac31487919a0f7d977.image.125x125.jpg (http://www.kkmusicstore.com/bmz_cache/b/b5b35e3fae6d34ac31487919a0f7d977.image.125x125.jpg )
http://5giay.vn/bmz_cache/b/b5b35e3fae6d34ac31487919a0f7d977.image.125x125.jpg (http://5giay.vn/bmz_cache/b/b5b35e3fae6d34ac31487919a0f7d977.image.125x125.jpg )
Violin Outfit Features:


Hand-Carved Selected Well-Aged Solid Maple Back & Sides
Hand-Carved Solid Grained Spruce Top
Beautiful Inlaid Purfling
Hand Painted Oil-Varnished Finish
Beautiful Flamed Back & Sides
Premium Flamed One Piece Back
Ebony Pegs, Chin Rest, Tailpiece and Fingerboard
Ebony Tailpiece With Mother of Pearl Inlay
Ebony Pegs, Chin Rest, Tailpiece and Fingerboard
Violin available in sizes: 4/4, 3/4

Free Accessories:


Deluxe oblong hard case
Two Ebony Frog Brazilwood Octagonal Bow With Mother of Pearl & Unbleached Genuine Mongolian Horsehair
Adjustable shoulder rest with soft foam padding and soft rubber feet
Extra set of high quality violin strings, violin bridge
High quality rosin cake

Deluxe Oblong Case Features


High Quality Velvet Interior
Excellent Rain Proof Rexine Material (Exterior)
Compartment for Shoulder Strap & Rosin
Padded Neck Restraint, Bridge Protector
Velvet Blanket to Protect Your Violin
Hygrometer Measures Humidity
D-rings for Adjustable Shoulder Strap


http://i12.ebayimg.com/05/i/001/21/82/0f12_10.JPG (http://i12.ebayimg.com/05/i/001/21/82/0f12_10.JPG)
Model 92-D Features:


Chromatic tuner function with 8 octave tone generator
Guitar, bass, violin, viola and cello tuner function
Metronome function with simulated traditional pendulum motion
Tempo range of 30bpm to 230bpm
1/4 inch input jack and 3.5mm headphone jack
Volume control
Large 2 1/4 inch LCD display screen
Battery powered(2 batteries included)

2445244624472448

(http://cb8.upanh.com/19.0.24308797.5Bl0/dsc00407.jpg)

ngtungson91
24-01-2011, 11:03
cây này có phải cây 1tr4 ko nhỉ, lạ thật

LouisRollena
26-01-2011, 22:53
1t4 ah không phải cây này đâu bạn,chắc bạn nhầm cây khác rồi

martenzi
28-01-2011, 09:29
sorry, post nhầm ! :P
Mod xóa hộ :D

secret.bibi
12-02-2011, 21:06
trong cái hộp chổ để đàn ngay phía đầu đàn thấy có 1 cái gì tròn tròn giống la bàn vậy bạn , đó là cai gì thế

ngtungson91
13-02-2011, 08:20
hình như hút ẩm :)), ko nhớ lắm