Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Hỏi về sự biến mất của topic phim về nhạc cổ điển [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Hỏi về sự biến mất của topic phim về nhạc cổ điểnGOULD
30-09-2010, 12:28
Không biết tại sao topic "Giới thiệu phim liên quan đến nhạc cổ điển" trong box "Những cái nhìn về nhạc cổ điển" đột nhiên biến mất?

Admin
30-09-2010, 13:49
http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/1138-C%C3%A1c-b%E1%BB%99-phim-li%C3%AAn-quan-%C4%91%E1%BA%BFn-nh%E1%BA%A1c-c%E1%BB%95-%C4%91i%E1%BB%83n