Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Các câu hỏi thường gặp [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Các câu hỏi thường gặpAdmin
13-08-2010, 18:01
CÂU HỎI ĐÃ CÓ LỜI ĐÁP KHÁ CHÍNH XÁC
xếp theo vần abc chữ đầu tiên của chủ đề

Có thể tự học đàn violin không? (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/4054-C%C3%B3-th%E1%BB%83-t%E1%BB%B1-h%E1%BB%8Dc-%C4%91%C3%A0n-violin-kh%C3%B4ng)

Có được dùng thư viện nhạc viện không nếu không phải học sinh nhạc viện? (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/842-C%C3%B3-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-d%C3%B9ng-th%C6%B0-vi%E1%BB%87n-nh%E1%BA%A1c-vi%E1%BB%87n-kh%C3%B4ng-n%E1%BA%BFu-kh%C3%B4ng-ph%E1%BA%A3i-h%E1%BB%8Dc-sinh-nh%E1%BA%A1c-vi%E1%BB%87n)

Hỏi về cấu trúc của 1 dàn nhạc giao hưởng (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/824-C%E1%BA%A5u-tr%C3%BAc-1-d%C3%A0n-nh%E1%BA%A1c-giao-h%C6%B0%E1%BB%9Fng/page2)

Nhạc phim có phải nhạc cổ điển? (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/101-Nh%E1%BA%A1c-phim-c%C3%B3-ph%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-c%E1%BB%95-%C4%91i%E1%BB%83n/page2)

Phân biệt giữa nhạc cổ điển và nhạc hòa tấu (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/4471-Ph%C3%A2n-bi%E1%BB%87t-gi%E1%BB%AFa-nh%E1%BA%A1c-c%E1%BB%95-%C4%91i%E1%BB%83n-v%C3%A0-nh%E1%BA%A1c-h%C3%B2a-t%E1%BA%A5u)

Phân biệt giữa nhạc cổ điển và bán cổ điển (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/2701-Ph%C3%A2n-bi%E1%BB%87t-gi%E1%BB%AFa-nh%E1%BA%A1c-c%E1%BB%95-%C4%91i%E1%BB%83n-v%C3%A0-b%C3%A1n-c%E1%BB%95-%C4%91i%E1%BB%83n)

Phân biệt giữa nhạc thính phòng khác & nhạc giao hưởng (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/1339-Nh%E1%BA%A1c-th%C3%ADnh-ph%C3%B2ng-kh%C3%A1c-v%E1%BB%9Bi-nh%E1%BA%A1c-giao-h%C6%B0%E1%BB%9Fng-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o)

Tại sao cùng 1 bản nhạc mà mỗi người chỉ huy nghe lại khác? (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/4146-Sao-c%C3%B9ng-1-b%E1%BA%A3n-nh%E1%BA%A1c-m%C3%A0-m%E1%BB%97i-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ch%E1%BB%89-huy-nghe-l%E1%BA%A1i-kh%C3%A1c)

Tại sao trong DNGH lại phân ra Violin1 và Violin2? (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/21-T%E1%BA%A1i-sao-trong-DNGH-l%E1%BA%A1i-ph%C3%A2n-ra-Violin1-v%C3%A0-Violin2)

Thắc mắc về phần Cadenza trong một tác phẩm (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/271-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-v%E1%BB%81-ph%E1%BA%A7n-Cadenza-trong-m%E1%BB%99t-t%C3%A1c-ph%E1%BA%A9m)

Thắc mắc về cách đặt tên tác phẩm nhạc cổ điển (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/4248-H%E1%BB%8Fi-v%E1%BB%81-t%C3%AAn-c%E1%BB%A7a-c%C3%A1c-t%C3%A1c-ph%E1%BA%A9m.)

Admin
13-08-2010, 18:04
CÂU HỎI ĐÃ LÂU MÀ CHƯA CÓ LỜI ĐÁP

Hỏi về điểm của piano sheet (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/985-H%E1%BB%8Fi-v%E1%BB%81-%C4%91i%E1%BB%83m-c%E1%BB%A7a-piano-sheet)

Thế nào là ly điệu và chuyển điệu? (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/774-Ly-%C4%91i%E1%BB%87u-v%C3%A0-chuy%E1%BB%83n-%C4%91i%E1%BB%87u)

GOULD
04-09-2010, 18:04
Các câu hỏi liên quan đến việc nghe nhạc cổ điển:
Thế nào là biết nghe cổ điển? (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/659-Th%E1%BA%BF-n%C3%A0o-l%C3%A0-bi%E1%BA%BFt-nghe-c%E1%BB%95-%C4%91i%E1%BB%83n)
Thế nào là một bản nhạc cổ điển hay? (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/3081-Th%E1%BA%BF-n%C3%A0o-l%C3%A0-m%E1%BB%99t-b%E1%BA%A3n-nh%E1%BA%A1c-c%E1%BB%95-%C4%91i%E1%BB%83n-hay)
Tác dụng của việc nghe nhạc cổ điển (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/4063-T%C3%A1c-d%E1%BB%A5ng-vi%C3%AAc-nghe-nh%E1%BA%A1c-c%E1%BB%95-%C4%91i%E1%BB%83n)
Các câu hỏi liên quan đến nhạc cụ:
Giúp chọn nhạc cụ (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/4093-Giu%CC%81p-cho%CC%A3n-nha%CC%A3c-cu%CC%A3)
Hỏi về đàn organ (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/4302-h%E1%BB%8Fi-v%E1%BB%81-%C4%91%C3%A0n-organ)
Nên lên dây đàn piano thừong xuyên khoảng mấy tháng một lần? (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/501-N%C3%AAn-l%C3%AAn-d%C3%A2y-%C4%91%C3%A0n-piano-th%E1%BB%ABong-xuy%C3%AAn-kho%E1%BA%A3ng-m%E1%BA%A5y-th%C3%A1ng-m%E1%BB%99t-l%E1%BA%A7n)
Hỏi về size đàn violin - Gấp. (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/3771-H%E1%BB%8Fi-v%E1%BB%81-size-%C4%91%C3%A0n-violin-G%E1%BA%A5p.)
cho em hỏi đây có phải tiếng đàn violin (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/3651-cho-em-h%E1%BB%8Fi-%C4%91%C3%A2y-c%C3%B3-ph%E1%BA%A3i-ti%E1%BA%BFng-%C4%91%C3%A0n-violin)
Các câu hỏi liên quan đến nhà soạn nhạc, tác giả:

Các câu hỏi liên quan đến cấu trúc tác phẩm, hình thức thể loại :
Hỏi về tên của các tác phẩm. (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/3444-V%E1%BB%81-t%C3%A1c-ph%E1%BA%A9m-quot-h%E1%BB%93-thi%C3%AAn-nga-quot-c%E1%BB%A7a-Tchaikovsky%21%21%21)
Về tác phẩm "hồ thiên nga" của Tchaikovsky!!! (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/3444-V%E1%BB%81-t%C3%A1c-ph%E1%BA%A9m-quot-h%E1%BB%93-thi%C3%AAn-nga-quot-c%E1%BB%A7a-Tchaikovsky%21%21%21)

Các vấn đề liên quan đến lý thuyết âm nhạc, sáng tác:
Học sáng tác (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/1365-H%E1%BB%8Dc-s%C3%A1ng-t%C3%A1c)
Các vấn đề liên quan đến kiến thức, học tập:
Lớn rồi có thể học nhạc và chơi nhạc cụ được không? (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/4052-H%E1%BB%8Dc-piano-%E1%BB%9F-H%C3%A0-N%E1%BB%99i)
Học piano ở Hà Nội???? (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/4052-H%E1%BB%8Dc-piano-%E1%BB%9F-H%C3%A0-N%E1%BB%99i)
Thắc mắc về học Piano (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/4040-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-v%E1%BB%81-h%E1%BB%8Dc-Piano)
Cách học đàn violin (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/3682-C%C3%A1ch-h%E1%BB%8Dc-%C4%91%C3%A0n-violin)
Học violin khi đã lớp 11... (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/3559-H%E1%BB%8Dc-violin-khi-%C4%91%C3%A3-l%E1%BB%9Bp-11...)
Học phí và nơi học violin (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/3783-h%E1%BB%8Dc-ph%C3%AD-v%C3%A0-n%C6%A1i-h%E1%BB%8Dc-violin)
Hồ sơ thi vào hệ trung cấp 4 năm Nhạc viện Hà Nội? (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/4001-H%E1%BB%93-s%C6%A1-thi-v%C3%A0o-h%E1%BB%87-trung-c%E1%BA%A5p-4-n%C4%83m-Nh%E1%BA%A1c-vi%E1%BB%87n-H%C3%A0-N%E1%BB%99i)
Học flute ở tp hcm (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/4055-hoc-flute-%E1%BB%9F-tp-hcm)

Chibura
13-01-2011, 12:40
Thế nào là ly điệu và chuyển điệu? (http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php/774-Ly-%C4%91i%E1%BB%87u-v%C3%A0-chuy%E1%BB%83n-%C4%91i%E1%BB%87u)

Đã trả lời.