Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Biên chế dàn nhạc giao hưởng [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Biên chế dàn nhạc giao hưởngBagiai_Bach
18-10-2009, 09:21
Tối qua, bà xã mình hỏi số nhạc công dàn nhạc khi ngồi xem N-Y PO trên TV và mình phải tìm trên wiki vì chỉ biết số nhạc công theo quản chứ không biết chi tiết.Tiện thể post lên đây cho bạn nào quan tâm:
Biên chế của dàn nhạc tức số lượng nhạc cụ, tương ứng với nhạc công, của dàn nhạc. Số lượng và chủng loại nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng có thể thay đổi, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo bốn bộ nhạc khí chính: bộ gỗ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%99_g%E1%BB%97&action=edit&redlink=1), bộ đồng (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%99_%C4%91%E1%BB%93ng&action=edit&redlink=1), bộ gõ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%99_g%C3%B5&action=edit&redlink=1) và bộ dây (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%99_d%C3%A2y&action=edit&redlink=1). Ngoài ra còn một số nhạc cụ có thể bổ sung như piano (http://vi.wikipedia.org/wiki/Piano), đàn harpe (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Harpe&action=edit&redlink=1), ghi-ta (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ghi-ta), saxophone (http://vi.wikipedia.org/wiki/Saxophone)...
Ngày nay, một dàn nhạc giao hưởng đầy đủ là dàn nhạc hai quản, tức mỗi nhóm nhạc cụ hơi - bộ gỗ và bộ đồng - gồm hai cây kèn. Tương tự có dàn nhạc ba quản và dàn nhạc bốn quản. Biên chế dàn nhạc được cần bằng theo nguyên tắc về âm lượng các nhạc cụ: nếu số lượng kèn hơi tăng lên thì số lượng nhạc cụ dây và trống định âm cũng tăng theo tỷ lệ tương ứng. Trong dàn nhạc giao hưởng, vĩ cầm được chia làm hai bè: violon I và violon II.


Biên chế dàn nhạc giao hưởng Dàn nhạc Bộ dây Bộ gỗ Bộ đồng Bộ gõ Hai quản

16 violon I
14 violon II
12 viola
10 violoncello
8 contrebasse2 flute
2 hautbois
2 clarinette
2 basson4 cor
2 trumpette
3 trombone
1 tuba2 timbales

Ba quản

16 violon I
14 violon II
12 viola
10 violoncelle
8 contrebasse2 flute
1 piccolo
2 hautbois + cor anglais
2 clarinette + clarinette basse
2 basson + contrebasson6 cor
3 trumpette
3 trombone
1 tuba.3 timbales

Bốn quản

18 violon I
16 violon II
14 viola
12 violoncelle
10 contrebasse2 flute
2 piccolo
3 hautbois + cor anglais
2 clarinette + petite clarinette + clarinette basse
3 basson + contrebasson.8 cor
4 trumpette
3 trombone
1 tuba4 timbales

Ở bộ đồng, thay vì 3 trombone có thể dùng 2 trombone cộng một trombone basse. Bộ gõ có thể thêm một vài nhạc cụ khác, tùy theo tác phẩm. Có thể thấy biên chế của ca ba dàn nhạc hai, ba và bốn quản đều có số lượng nhạc cụ trombone như nhau, gồm ba trombone hoặc hai trombone và một trombone basse. Nhưng đôi khi trong dàn nhạc bốn quản, có thể sử dụng tới bốn trombone. Ba trombone và một tuba trong dàn nhạc được xem như bốn bè của hợp xướng đảm trách phần trầm.
Tùy theo tác phẩm, biên chế của dàn nhạc có thể thay đổi. Số lượng nhạc cụ và chủng loại có thể nhiều hoặc ít hơn biên chế thông thường.

Nina
18-10-2009, 13:20
Thế mà trước giờ mình cứ tưởng - số nhạc công tùy vào giám đốc, ông có đủ tiền để trả lương cho nhạc công hay không. Mình cũng cứ tưởng - vì âm lượng của bộ dây có thấp hơn 2 bộ kia, nên số nhạc cụ bộ dây phải nhiều hơn. Và vì dàn nhạc là một tập thể, nên để cai trị thì người ta áp dụng triệt để nguyên tắc "Chia để trị", vì thế mới phân ra violin I, violin II, thậm chí nghe đâu có ông nhạc trưởng còn đặt ra cả chức danh flute I, flute II nữa.