Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Parser has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 52

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Builder has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 689
Về cách đọc ký hiệu nhịp độ sắc thái [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Về cách đọc ký hiệu nhịp độ sắc tháim_t_q
09-06-2008, 12:37
ai vui lòng cho mình biết đây có phải là tiếng ý ko. hay là tiếng gì. với lại chỉ mình cách đọc chúng với. mấy cái ký hiệu nhịp độ với sắc thái
largo
lento
adagio
gravo
andante
andantino
moderato
sostenuto
allegetto
allegro moderato
allegro
vivo
vivace
presto
prestissimo
molto
assai
conmoto
commodo
non troppo
non tanto
sempre
meno mosso
piu mosso
retenuto
ritardando
allargando
rallentando
accelerando
animando
stringendo
stretto
a tempo
tempo primo
L'istesso tempo
thankssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

HiLine
09-06-2008, 13:52
ai vui lòng cho mình biết đây có phải là tiếng ý ko. hay là tiếng gì. với lại chỉ mình cách đọc chúng với. mấy cái ký hiệu nhịp độ với sắc thái
largo
lento
adagio
gravo
andante
andantino
moderato
sostenuto
allegetto
allegro moderato
allegro
vivo
vivace
presto
prestissimo
molto
assai
conmoto
commodo
non troppo
non tanto
sempre
meno mosso
piu mosso
retenuto
ritardando
allargando
rallentando
accelerando
animando
stringendo
stretto
a tempo
tempo primo
L'istesso tempo
thankssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Toàn từ tiếng Ý cả, đọc như viết thôi mà. Lấy một vài ví dụ nhé:

La rơ gô
Len tô
A đa gi ô
An đan tê
A lê gơ rô
Mô đê ra tô
Xô xơ tê nu tô
Vi va chê
Pờ rét xơ tít xi mô
Mô lơ tô
A xai i
Côm mô đô
Nôn tơ rô pô
Xem pơ rê
Pi u mốt xô
A la rơ gan đô
A chê lê ran đô
Xờ tờ rin ghen đô
A tem pô
Li xơ tét xô tem pô

lovemusic
19-06-2008, 12:56
Lento: rất chậm
Adagio: nhịp nhàng khoan thai
Andante: thong thả chậm rãi
Allegro: ôn hòa sinh động
Andantino: nhanh vừa phải
Moderato: thong thả ôn hòa
Allegretto: nhanh và vui tươi
Allegro moderato = allegro + moderato :">
Vivace: sinh động vui vẻ
Presto: nhanh, hối thúc
Prestissimo: nhịp thật nhanh
Molto: nhiều
Conmoto: thâm trầm
Non troppo: không quá nhiều
Sempre: luôn luôn
Allargando: lơi nhịp
Rallentando: chậm dần
A tempo: trở lại nhịp phách như ban đầu
\:D/ Còn một số thuật ngữ nữa trong sách của mình không có nên ko giúp bạn được :)