Các bác, cho mình hỏi cái này.
Có 1 lúc mình nghe người ta nói là các bản piano được xếp điểm trình độ, cụ thể như là 0.5, 1.0, 1.5... cho đến 5.0 là tối đa. Có ai giải thích được ý nghĩa của các con số này kô? Nếu chia trình độ Piano là Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp thì Sơ cấp là piano sheet từ bao nhiêu đến bao nhiêu điểm? Trung cấp, Cao cấp từ bao nhiêu đến bao nhiêu điểm?
1 ví dụ nhé, Valse số 7 của Chopin được bao nhiêu điểm?
Có cao thủ nào chỉ giáo không, mình xin cám ơn trước!