Mọi người ui có mấy từ tiếng Anh mình không hiểu nghĩa của nó trong âm nhạc là j,google cũng chịu luôn...Ai biết giải thích cho mình với:scales, broken triads, tetrachords, seventh chords, major keys, minor keys.