Nhận dạy Violon theo yêu cầu _giảng viên chuyên nghiệp _ giảng dạy tận tình , trách nhiệm , hiệu quả .
Liên hệ : 0943 969 836 , 01688 616 058