Nhận sửa chữa, tư vấn giá cả, chất lượng các loại nhạc cụ: Piano, violon, guitare...
Nhận sửa trong địa bàn Tp Hồ Chí Minh và ngoại tỉnh.
Liên hệ : Anh Tùng
DT: 01233141977