ai biết cấu trúc và nguyên lý hoạt động của đàn organ (đại phong cầm) thì cho chỉ giáo cho tớ với .
tiện thể bổ sung cho mục "nhạc cụ " của trang chủ luôn.