Nhận biểu diễn âm nhạc cho các Sự kiện , Lễ Khai trương ,
Đám cưới , Hội nghị , Tiệc , Các Lễ kỷ niệm gia đình , Sinh nhật .....theo yêu cầu , Do các nghệ sỹ chuyên nghiệp đảm nhận .
Dịch vụ Quà tậng Âm nhạc .

Liên hệ : 0943 969836 , 04_66604824 , 01688616058