Có anh chị nào đang học guitar cổ điển trong nhạc viện HN cho em hỏi vài cái như sau , vì em đang tính thi vào đấy
Lúc thi người ta kiểm tra những gì , có bắt buộc đánh tác phẩm không ? Có kiểm tra lý thuyết âm nhạc , xướng âm , bla bla , ... không ?
Em cần chia sẻ kinh nghiệm để thi vào , rất mong được sự ủng hộ của mọi người