topic này còn hoạt động ko vây? Nếu còn thì tớ muốn xin title''150th Guards Rilfe Division''