mình không biết thế nào là một bản nhạc cổ điển hay.bạn nào giải thích cho mình với.