Em vào chuyên mục phòng tư liệu, đề tài Các nhà soạn nhạc cần dịch/ tổng hợp tiểu sử", trang 1 bị lỗi, ko làm sao mà lấy đc tư liệu để dịch cả Em báo cáo lỗi từ dạo nọ mà mãi vẫn thế ạ Xin các Mod/SMod/Admin...(ai đó chịu trách nhiệm khoản này ạ) sửa giúp để em lấy bài