mình có một thắc mắc, không biết Spring Sonata của Beethoven ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? nghe bài này nhiều , nghe hoài mà vẫn thích nên thắc mắc hoài mà không tìm ra!Ai biết thì nói cho mình nhé!