Tôi ở Hànội, đầu CD Denon đang dùng thì bị treo mà không mang đi sửa được (vì phải 2 người, khá khó thu xếp)
Ai biết người sửa tại nhà mách tôi với,
Cảm ơn nhiều