Có một vấn đề rất lạ thế này, cái hôm anh Apo mở nick cho em, vẫn chưa post thêm bài nào, thì số bài của em là 121, thế mà sau khi em chỉ lướt xem vài topic, rồi post bài trong topic Đăng ký và thời hạn nộp bài viết trong Phòng họp, có đúng 1 bài thôi, thế mà sau dấy nhìn lại thấy số bài đã lên 127 ạ :O, thật không tin nổi, kỳ lạ thế nhỉ , lại mang tiếng spam rồi