TAS FASHION CAFÉ & KACHING LUONGE

Cần tuyển 1 BAN NHẠC gồm :

1 piano, 1 violon, 1 guitar, 1 contrebas ( ưu tiên nữ ).

Quyền lợi :
+ Môi trường thân thiện
+ Chế độ ưu...